Communication1Kommunikasjon kan defineres som å dele tanker med andre, eller å formidle informasjon. Generelt skilles det mellom verbal og ikke-verbal kommunikasjon. Verbal kommunikasjon er det skrevne og talte ord, mens gester, fakter, blikk, holdning og liknende er ikke-verbal. I dagligtalen kalles det kroppspråk, og det sies at kroppspråket utgjør 80% av kommunikasjon mellom individer og grupper.

I motsetning til verbal kommunikasjon er kroppsspråket svært vanskelig å ha full kontroll over. Dette ser man spesielt godt i kortspill, hvor noen med “pokerfjes” muligens kan ha god kontroll over frivillige ansiktsmuskler, men vanskelig kan styre den tiltakende svettingen og ufrivillige muskelrykninger. Når man snakker om å stole på magefølelsen bunner dette således ofte i at man har en oppfatning som er dannet på grunnlag av ikke-verbale tegn.

Verbalt språk er styrt av språkkonvensjoner og forventinger knyttet til ulike utsagn. Det er derfor man kan gjøre seg forstått uten å være fullstendig eksplisitt, eller til og med uttrykke seg tilsynelatende ulogisk. Kommunikasjon handler imidlertid mye om kontekst, og at de som snakker sammen deler de språklige konvensjonene. “Har du ei pølse liggende?” vil for eksempel oppfattes som en forespørsel om en matbit hjemme hos en venn eller i en kiosk, men vil skape noe forvirring om det ytres på et bibliotek.