161547780_81e990d7f7Hvor langt Norge kommet innen IKT?

Som et høyteknologisk land med nærmest uendelige økonomiske midler, har Norge kommet en veldig lang vei innen IKT. For å gjøre prosessen rundt digitalisering av samfunnet enklere, har vi en egen organisasjon som overser det meste av IKT-utviklingen i landet. Organisasjonen heter IKT-Norge og har som hovedformål å øke IKT-bruken i Norge. De jobber med både private og nasjonale selskaper samtidig som de stadig henter inn eksperter fra utlandet for å hjelpe lokale bedrifter med å optimere IKT-utviklingen.

Norge har et stort fokus på IKT. Dette er lett å se i norske skoler – de aller fleste videregående skoler har egne obligatoriske IKT-kurs for studentene, der man får et innblikk i hvordan den digitale verden fungerer – og ikke minst hvordan den vil utvikle seg videre. Man lærer å ta i bruk forskjellige IKT-verktøy, og man får også informasjon om fremtidige arbeidsmuligheter i IKT-bransjen. Nå har det også blitt vanlig å ha datamaskiner i klasserommene, samtidig som elevene får ta med seg surfebrett og bærbare datamaskiner til skolen.

Utviklingen i Norge ligger mange steg foran de aller fleste andre land i verden, og staten har store forventninger til IKT-bruken her i landet. Vi har allerede digitalisert skatteverket og mange andre etater – se bare på Altinn.no, der du enkelt kan få orden på det byråkratiske rotet som råder over de fleste land. Våre personnummer har blitt koblet opp mot et sentralt nettverk og dermed gjort det utrolig lett å få lån, ta opp abonnement og bestille det aller meste av tjenester uten å måtte drasse med seg uendelig høye bunker med papir.

Sikkerhet og sertifisering

Norge har en egen myndighet som tar seg av digital sikkerhet og sertifisering av IKT-produkter og tjenester. Den såkalte Nasjonale sikkerhetsmyndigheten har fått en del kritikk rundt datalagringsloven og frustrasjonen rundt sikkerhetsmekanismene har vokst i samfunnet, men alt i alt utfører myndigheten en god jobb og sørger for at skadelige produkter ikke når markedet. NSM tar seg av den forebyggende sikkerhetstjenesten i Norge, et område som håndterer risikoen et digitalt samfunn medfører. NSM bruker informasjonsteknologi for å motvirke sabotasje og spionasje, samt forhindrer terrorhandlinger på nett, noe som har blitt svært så populært det siste tiåret.

Internasjonalt har man også noe som heter ISO-sertifisering, noe enhver bedrift streber etter å oppnå så raskt som mulig. ISO står for Internasjonal Standardiseringsorganisasjon, og sørger for å utgi standarder innen et bredt spekter av bransjer og områder. Bedrifter som er ISO-sertifisert tilbyr sikre, trygge tjenester og løsninger som er godt beskyttet og opprettholder alle standard tiltak for å motvirke datatyveri og hacking. Norge har bygd opp ett av verdens heftigste sikkerhetssystemer for å beskytte oss mot IT-kriminalitet. Sikkerheten rundt IKT her i landet er på et såpass høyt nivå kun på grunn av vår streben etter en komplett digitalisering av Norge. Snart vil staten kunne føre oss over til en papirfri levestandard der sedler og mynter ikke vil behøves. Forhåpentligvis vil også politiske valg, innlevering av dokumenter og andre viktige deler av samfunnet som pleide å gjøres på den gammeldagse fysiske måten, kunne gjøres digitalt i stedet. Heia Norge!