electronic circuit boardIKT – en forklaring

IKT er et begrep som er på god vei til å ta over verden, og gir et godt bilde av måten vår teknologi går framover på. IKT står for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, altså er det lett å forstå hvorfor man har valgt å bruke forkortningen i stedet for hele begrepet. IKT er en videreutvikling av det mer primitive IT, altså informasjonsteknologi. Der IT fokuserer på datateknikk og lagring, har IKT et bredere bruksområde og omfatter både innsamling, lagring, behandling, overføring og presentasjon av all mulig informasjon.

Siden vi lever i den teknologiske tidsalderen og datamaskiner er å finne i ethvert hjem i Norge, har IKT blomstret opp og holder stø kurs mot videre utbredelse. IKT omfatter det aller meste i vårt moderne samfunn. Programvare, sikkerhetssystemer, softwareutvikling, hele nettportaler og elektronikk i seg selv; alt er en del av IKT. På kommunikasjonssiden har man telefoner og mobiler samt epost og digitale meldinger – alle disse kontrolleres og sjekkes regelmessig av IKT-utdannet personale. I den veldig brede forstand er IKT også bøker og annen media, da det også der innsamles og bevares informasjon for fremtidige generasjoner.

Nå har vi kommet utrolig langt siden de første bøkene ble skrevet, men IKT-industrien er fortsatt under konstant utvikling. Når moderne teknologi begynte blomstringen på slutten av 50-tallet og de første datamaskinene begynte å ta form, ble også uttrykket “informasjonsteknologi” brukt for første gang som en felles benevnelse på den nye alderen vi som mennesker var på vei inn i.

Hvor brukes IKT?

Så fort du skrur på din datamaskin, er IKT tilgjengelig. Alt du ser på din skjerm, alle prosesser som settes i gang i datasystemet, er en del av IKT-begrepet. Alt handler om informasjon – en liten boks inni din datamaskin har blitt fòret med informasjon, og har bevart denne trygt og sikkert. Når du trykker inn på-knappen på PC-en, begynner denne boksen med informasjon å spre sitt budskap til datamaskinens nerver og muskler, om man får kalle det det. Denne informasjonen blir behandlet og konvertert til nøyaktige handlinger, som med hårfin presisjon setter datamaskinen i sving og til syvende og sist viser et bilde på skjermen.

Når du trykker med musepilen på Internett-ikonet, frigis informasjon om hva dette ikonet er og hva det gjør. Siden den oppbevarte informasjonen tilsier at Internett-ikonet skal åpne startsiden som du eller din datamaskin-leverandør har valgt, er det nettopp dette som blir gjort. Internett er en gigantisk del av IKT, fordi Internett er selve benevnelsen på fri flyt av informasjon. Teknologien bak denne informasjonensflyten er det vi kaller for IT – informasjonsteknologi. Nettsiden du vil besøke ligger trygt oppbevart på en server, og består av en mengde informasjon som må leses av på riktig måte for at du skal kunne se tekst og bilder på din skjerm. Teknologien som konverterer en uforståelig haug av informasjon til en flott nettside er selve magien bak IKT.

IKT er hoveddrivkraften bak vår teknologiske alder, og siden vi stadig er på vei dypere inn i teknologiens verden, vil IKT også vokse til å bli verdens største industri. Allerede i dag er IKT-yrket ett av verdens største yrker, selv om benevnelsen kan vris og skrus på ettersom man ønsker. En kundeservicemedarbeider er også, teoretisk sett, ansatt i IKT-bransjen, fordi han formidler informasjon. Det samme gjelder en spillutvikler, da han bruker datateknologi til å skape grafikk og bevegelse.