HELLO in eight different languagesVerden veves tettere og tetter sammen, og i en slik situasjon ser man at det er en stor fordel å beherske flere fremmedspråk enn engelsk. Å lære et nytt språk betyr ikke nødvendigvis at man satser på å studere dette på heltid og gjøre en karriere ut av å kunne et ekstra språk, men at kjennskap til et språk er et veldig stort pluss uansett hvilken bransje man arbeider i. Dette gjelder kanskje spesielt for de som er opptatte av IKT, og for denne bransjen er det i praksis et være eller ikke være for muligheten til å kommunisere over hele verden.

Man bør tenke over hvilke typer jobber man er interessert i. Det sies at norsk arbeidsliv ønsker seg gode ingeniører, men enda mer enn dette ønsker de seg gode ingeniører som snakker tysk. Det sier noe om hvor store fordeler man kan oppnå ved å sette seg inn i et nytt språk. Men hvilket språk avhenger av hvilken bransje man jobber i.

Når man skal velge å lære seg et nytt språk, er det lurt å se hvor mange brukere språket har, og hvor mye bruk man har for dette språket i norsk arbeidsliv. I tillegg til dette må man vurdere nyttigheten av språket opp mot hvor mange nordmenn som snakker det. Tysk og fransk er blant de viktigste fremmedspråkene man kan lære i Europa, men utover engelsk er det også disse språkene flest nordmenn snakker. I motsatt ende av skalaen finner vi språk som russisk. Til tross for at russisk er et av verdens største og viktigste språk, og at Russland er et land Norge må forholde seg til på godt og vondt, er det få nordmenn som kan språket godt. I mange bransjer vil man også ha en stor fordel som leder dersom man behersker språk som polsk og litauisk, siden det er et anseelig antall arbeidstakere som har dette som første språk. Slike overveielser bør man gjøre om man ønsker å lære et nytt språk.