«Projectum» er det latinske ordet for prosjekt og betyr noe slikt som «fremkaste…» eller «forslag til…». Og det er noen kjennetegn som er karakteristiske for prosjekter – blant annet at det ofte er en engangsoppgave som krever unike resurser, prosjektet har klare mål og klare tids- og ressursrammer, organiseres som en egen enhet og til slutt vil prosjektet medføre endringer.

ledareFor eksempel vil det å utvikle en ny programvare, bygge et nytt bygg eller en ny vei, arrangere et mesterskap eller lignende være prosjekter – altså en prosess som foregår i en tidsbegrenset periode og som gjerne vil medføre en eller annen endringer ved prosjektets slutt. Derimot vil vanlig daglig drift og masseproduksjon etc. ikke kunne kalles for prosjekt eller prosjektarbeid.

Et prosjekt deles ofte opp i faser – fra idé – noen har avdekket eller funnet et behov, deretter er det vanlig med en utredning hvor det bestemmes om prosjektet skal gjennomføres og hvorfor det skal gjennomføres. Deretter kommer planleggingsfasen (hvordan skal vi gjøre det), så utførelsen og til slutt en avslutning – altså et resultat av prosjektet.

Allerede i planleggingsfasen kan det i mange tilfeller være nødvendig og lurt å definere prosjektets «suksessfaktorer» – hva skal til for at prosjektet kan kalles en suksess? Det kan jo godt hende at det igjennom prosjektet blir utviklet et godt produkt – for eksempel en ny programvare. At arbeidet som er gjort igjennom prosjekttiden har klart å utvikle en programvare kan være en suksess i seg selv. Men hva om programvaren likevel ikke blir tatt i bruk – kanskje fordi den krever ekstra opplæring, koster for mye å integrere eller ikke passer med eksisterende systemer. Er suksessfaktoren å få utviklet programvaren – er jo prosjektet vellykket, selv om det ikke blir tatt i bruk. Det skilles gjerne i mellom forskjellige typer prosjekter – det kan være et leveranseprosjekt (for eksempel en programvare, eller et nytt bygg) eller et forsknings- og utviklingsprosjekt.

Å jobbe med ulike prosjekter har i grunn blitt gjort i alle tider, tenk bare på de flotte byggverkene som har blitt reist opp igjennom tidene. Det har også blitt mer og mer vanlig å jobbe i og med prosjekter, både på skoler og i arbeidslivet forøvrig – og det har fra midten av 1990-tallet kommet inn som eget fag på universiteter og høyskoler rundt om i landet.