9500650217_63b453ebaa_cHva er kommunikasjon?

Alle dyr kommuniserer på en eller annen måte. Noen gjør det ved å tvinge lyder ut av halsen ved bruk av stemmebånd, mens andre gestikulerer med hendene og bruker ansiktet for å gi signaler. Noen dyrearter bruker en form for telepati, mens andre sender vibrasjoner gjennom bakken for å si ifra om deres beliggenhet og størrelse. Kommunikasjon er dyrelivets viktigste ledd, uten kommunikasjon hadde ikke planeten vår eksistert – ihvertfall ikke i den formen vi ser i dag.

Når det kommer til mennesker, er kommunikasjon selve drivkraften i samfunnet. Vi snakker, diskuterer, krangler, debatterer, skriker, fører monolog, skriver kjærlighetsbrev. Kommunikasjon er dog ikke bare tale! Måten vi kler oss på, hårstilen vår, fargen på neglene, ansiktsuttrykk – alt dette er former for kommunikasjon, måter vi kommuniserer med hverandre og omverdenen på. Med tiden har vi fått

stadig flere kommunikasjonmåter; Radio, telefoner, TV, mobiler og sist, men ikke minst – Internett. Vi lever i en teknologisk alder, en alder der kommunikasjon er enklere enn noensinne. Det tar ikke mer enn noen få sekunder å nå en person på andre siden av kloden, med mindre tidsforskjellen gjør at vedkommende sannsynligvis sover. Det store spørsmålet er hvordan vi kan bruke kommunikasjon til vår fordel, hvordan vi kan utvikle metodene for kommunikasjon til å egne oss bedre og hjelpe oss på veien mot en utopisk tilværelse?

Etymologi, psykologi, underbevissthet

Det finnes ulike måter å måle kommunikasjon på. Etymologi er læren om ordenes opprinnelse – alle ord har jo en rot og spørsmålet er hva denne roten er bygd på, samt hvordan den har utviklet seg og spredd grenene sine ulike veier. Etymologi hjelper oss med å forstå hvordan våre forfedre har tenkt, hvordan de så på saker og ting, hvordan de kommuniserte. Etymologi er en meget spennende retning som stadig overrasker oss og får oss til å tenke i nye baner. Psykologi og underbevissthet går hånd i hånd, men fokuserer på litt forskjellige ting.

Der psykologi er et veldig bredt tema med ulike grener og nivåer, er underbevissthet en nærmest uåpnet bok som vi kun har begynt å lese de seneste årene. Psykologien forklarer hvorfor vi kommuniserer som vi gjør, og hva våre ord og handlinger bygger på. Underbevisstheten fokuserer derimot på ting vi ikke er klare over – ting vi mest sannsynlig aldri kommer til å forstå.

Underbevisstheten er en utrolig kraftig kilde for våre handlinger, og mange forskere mener at den faktisk utgjør det endelige beviset på Gud. For hvorfor utvikler vi oss som mennesker, egentlig? Vi blir født, vi vokser opp, vi lærer oss ting og velger veier, men hvorfor utvikler vi oss? Hvorfor er en humle fornøyd med å være en humle? Hvorfor prøver ikke løver å stadig forbedre sine metoder for å fange byttet? Mennesker er den eneste dyrearten som er under konstant utvikling. Hver generasjon er veldig forskjellig fra den forrige. Hvorfor? Svaret er: Kommunikasjon. Vi har ikke bare lært oss å fortelle hverandre historier og videreføre vitenskap. Vi har ikke bare lært kroppen vår å kommunisere med omgivelsene og andre dyr. Vi har også lært våre egne celler å kommunisere med hverandre – lært dem å bevare informasjon på et genetisk nivå. Fremtiden ligger i våre hender!